Συνέντευξη του επικεφαλής του συνδυασμού Β. Ξυγκώρου στο Μεσόγειος TV

Συνέντευξη του επικεφαλής του συνδυασμού Β. Ξυγκώρου στο Μεσόγειος TV

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη του επικεφαλής του συνδυασμού Β. Ξυγκώρου στο Μεσόγειος TV.