Συνέντευξη τύπου από τον Βαγγέλη Ξυγκώρο

Συνέντευξη τύπου από τον Βαγγέλη Ξυγκώρο

Συνέντευξη τύπου

από τον  Βαγγέλη Ξυγκώρο

επικεφαλής του Συνδυασμού «ΜΕΣΣΗΝΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

αίθουσα Δ.Σ. Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Καλαμάτα, 13 Οκτωβρίου 2017

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα κοντά μας, είναι σημαντικό για εμάς να μας γνωρίσετε, να ακούσετε τις ανησυχίες και τις προτάσεις μας…

Είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων, επιχειρηματίες, μέλη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας που παρακολουθούμε εδώ και χρόνια τη δράση του Επιμελητηρίου, που γνωρίζουμε πολύ καλά τον ρόλο και τη σημασία του Επιμελητηριακού θεσμού, είμαστε επαγγελματίες που βιώνουμε σε καθημερινή βάση τις ίδιες δυσκολίες και πιστεύουμε ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα μόνο όταν η επιχειρηματική κοινότητα είναι ενωμένη και, με σχέδιο, με σοβαρότητα και επιχειρήματα διεκδικεί λύσεις από την πολιτεία, την κεντρική εξουσία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για τον λόγο αυτό, δημιουργήσαμε ομάδες δουλειάς, καταγράψαμε τα προβλήματα, επικοινωνήσαμε με επιμελητήρια της Ελλάδος και, με συμμετοχικές διαδικασίες, προτείνουμε σήμερα στην επιχειρηματική κοινότητα της Μεσσηνίας ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης το οποίο με τη δική της συμμετοχή,  ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο βασίζεται πάνω σε αναπτυξιακές κατευθύνσεις και ανάγκες και είναι ικανό να αντιμετωπίσει προβλήματα των επιχειρηματιών και να δημιουργήσει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή μας.

Φίλοι μου,

Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα οι Μεσσηνιακές επιχειρήσεις υφίστανται σοβαρά πλήγματα λόγω της μεγάλης διάρκειας της κρίσης, του ρυθμιστικού πλαισίου της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της κρίσης ρευστότητας που επαναπροσδιορίζουν εκ βάθρων την καθημερινότητα αλλά και τις προοπτικές τους.

Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στην κρίση, ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, που μας υποχρεώνει να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου για να τις βοηθήσουμε να σταθούν γερά στα πόδια τους.

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  «ΜΕΣΣΗΝΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» πιστεύει απόλυτα ότι η οικονομία της Μεσσηνίας έχει μέλλον μόνο εάν έχει επίδοση σε καινοτομία, δηλαδή στην ανάπτυξη  νέων ποιοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγικών διαδικασιών µε οικονομική αξία ώστε να είναι σε θέση να τα εισάγει µε επιτυχία στις διεθνείς αγορές.

Γνώμονας στον σχεδιασμό έργων και δραστηριοτήτων επιβάλλεται να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, όχι μόνο γιατί το επιβάλλει  η κοινοτική νομοθεσία, αλλά γιατί είναι πλέον κοινός τόπος, ότι στην πράξη η μη τήρηση των αρχών της αειφορίας οδηγεί σε βραχυχρόνια και αμφίβολα αποτελέσματα. Συνεπώς, για την περαιτέρω ανάπτυξη της Μεσσηνίας οφείλουμε να απαιτήσουμε την τήρηση των αρχών της αειφορίας, να επιδιώκεται δηλαδή μια βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά στο φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και την  οικονομική της διάσταση.

Θεωρούμε ότι η πρώτη κατεύθυνση που θα πρέπει να προσδιορίζει ποσοτικά και ποιοτικά της ανάπτυξη της περιοχής μας είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Μεσσηνίας, αυτών δηλαδή που τη διαφοροποιούν από άλλες περιοχές και μπορούν να αποτελέσουν τη σταθερή αναπτυξιακή της βάση. Δεδομένου μάλιστα ότι η Μεσσηνία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όλους τους παραγωγικούς τομείς η ανάδειξη τους μπορεί να οδηγήσει σε μια ισόρροπη ανάπτυξη ώστε η τοπική οικονομία να μην έχει στο μέλλον καθοριστική εξάρτηση από ένα μόνο παραγωγικό τομέα και να μην κινδυνεύει από ενδεχόμενες καταστροφικές διακυμάνσεις στον τομέα αυτό.

Πιστεύουμε επίσης ότι η περιοχή μας μπορεί και πρέπει να είναι εξωστρεφής, να είναι ανοικτή σε χώρες και αγορές εκτός Ελλάδας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σήμερα που έχει ολοκληρωθεί ένα μέρος των οδικών υποδομών αλλά θα διασφαλισθεί εάν ολοκληρωθούν  και οι υπόλοιπες συγκοινωνιακές υποδομές (οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα, η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου προς Πάτρα και Αθήνα, η βελτίωση των υποδομών του αεροδρομίου, του λιμένα της Καλαμάτας, ο περιφερειακός δακτύλιος της Μεσσηνίας).

Εξίσου αναγκαία είναι επίσης η ολοκλήρωση των υποδομών που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους της περιοχής μας και οι οποίες σε σημαντικό βαθμό ανήκουν στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θέματα όπως η αποχέτευση πόλεων και οικισμών, η επεξεργασία των απορριμμάτων και η συστηματική ανακύκλωση, οι κάθε μορφής κοινωνικές υποδομές (υγείας, πολιτισμού, αστικής αναψυχής κλπ.), επιβάλλεται και θα επιδιώξουμε να επιλυθούν άμεσα με τους πιο σύγχρονους τρόπους, δεδομένου ότι οι υποδομές αυτές αποτελούν στοιχειώδεις παροχές προς τους πολίτες-δημότες και θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό.

Είναι τραγικό η χώρα μας να δέχεται  «βροχή» πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αυτό να στερεί πολύτιμους πόρους για δημόσιες επενδύσεις και να είναι αιτία ενός  φοροκυνηγητού – χωρίς προηγούμενο – και φορομπηχτικών πολιτικών για την κάλυψη των αναγκών μιας χώρας που πλέον δεν παράγει και τα κρατικά έσοδα εξαρτώνται περισσότερο από το μέγεθος των εισαγωγών, τα πρόστιματα και λιγότερο από τις εξαγωγές.

Δυστυχώς, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας απίθανης ασυνεννοησίας μεταξύ εκπροσώπων των ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού και της κεντρικής εξουσίας που δεν μπορούν να συμφωνήσουν – εδώ και πολλά χρόνια – σε ένα σχέδιο ή τουλάχιστον να αντιγράψουν ένα πετυχημένο σχέδιο μιας άλλης πόλης της ΕΕ.

Οι υποδομές που μόλις προανέφερα ευνοούν τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων κάτι που απαιτεί σαφείς όρους του παιχνιδιού για όλους. Οι υποδομές και το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι σημαντικές προϋποθέσεις για επενδύσεις, το τοπικό Χωρικό Σχέδιο επίσης. Χωρίς αυτό δεν νοείται βιώσιμη ανάπτυξη και είναι λυπηρό το γεγονός ότι ακόμη και στην Μεσσηνία το 2017 δεν υπάρχουν σαφείς χρήσεις γης, κάτι που έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για νέες επενδύσεις και αδυναμία σχεδιασμού ενός ηλεκτρονικού επενδυτικού  οδηγού από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για νέους επενδυτές.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα:

Ο καθορισμός των χρήσεων γης εντός πόλεων και οικισμών, με έμφαση στον διαχωρισμό των εμπορικών χρήσεων και με τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα ιστορικά κέντρα και τα παραδοσιακά κελύφη των οικισμών.

Η χωροθέτηση επιχειρηματικών πάρκων στις παρυφές των πόλεων για την εγκατάσταση μεγάλων συγκροτημάτων πολυκαταστημάτων που σήμερα δυστυχώς είναι εγκατεστημένα εντός πόλεων, αλλοιώνοντας την εικόνα των πόλεων και ναρκοθετώντας την επιβίωση του μικρού αλλά παραδοσιακού εμπορίου.

Θα επιδιώξουμε συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και με φορείς του εξωτερικού στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Καινοτομικών Προγραμμάτων που θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε ή και να αυξήσουμε τις θέσεις απασχόλησης στη Μεσσηνία και να αποκτήσουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία την οποία θα μπορούν  να αξιοποιήσουν τα μέλη του Επιμελητηρίου μαζί με τα εργαλεία και τις καλές πρακτικές που προκύπτουν σε κάθε  ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό και θεωρώντας τον αγροτικό τομέα ως πολιτικοοικονομικό κλειδί, θα επιδιώξουμε συνεργασία με τους εκπροσώπους του, μια συνεργασία ειλικρινή που θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε κοινές θέσεις εν όψει των αλλαγών στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που φέρνει η επαναδιαπραγμάτευση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020.

Για τον συνδυασμό μας οι αγροτικές επιχειρήσεις αποτελούν μέρος της παραγωγικής μας αλυσίδας, γνωρίζουμε ότι δεν  είναι μέλη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, αλλά επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις περισσότερες επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας οφείλει να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο με τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τις ομάδες παραγωγών, τους νέους αγρότες, να διαμορφώσει κοινές θέσεις και στρατηγικές, να εκπονήσει μελέτες αξιοποιώντας την επιστημονική κοινότητα της Μεσσηνίας (ΑΤΕΙ Καλαμάτας, Γεωτεχνικούς & Γεωπόνους, τους ανθρώπινους πόρους της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιμελητηρίου), ώστε να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προτάσεις αναδιάρθρωσης των παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, αξιοποιώντας ευκαιρίες από εθνικά τομεακά προγράμματα  ή απ’ ευθείας από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Με βάση όλα τα παραπάνω ο συνδυασμός μας ΜΕΣΣΗΝΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

καταθέτει την δική του πρόταση,

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για την περίοδο 2018 -2022.

Τα βασικά του σημεία είναι: 

► Ισόρροπη   και   βιώσιμη   ανάπτυξη  με την ανάδειξη   όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Μεσσηνίας.

► Μεσσηνία εξωστρεφής.

► Φιλικό περιβάλλον για επιχειρήσεις και επενδύσεις.

► Καινοτομία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών, αναπτυξιακών εργαλείων και παραγωγικών διαδικασιών, με έμφαση στη δημιουργία κλαδικών συνεργειών (clusters).

► Καινοτομία στον τουρισμό – κλειδί για την ενίσχυση όλων των τομέων της οικονομίας (αγροτικό, μεταποίηση, υπηρεσιών).

► Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, καινοτομία, ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της διαρκούς ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, της κατάρτισης των επιχειρηματιών σε σύγχρονες πρακτικές marketing.

► Αξιοποίηση της Τεχνολογίας με την ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών εφαρμογών για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, όπως εκπαίδευση, εκθέσεις, εκδηλώσεις, χρηματοδοτήσεις, κλαδικές μελέτες κ.α.

Αξιοποίηση της πλούσιας παράδοσης της περιοχής και ενδυνάμωση της τοπικής φυσιογνωμίας, Θεωρούμε ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να αποτελέσει το υπόβαθρο για τον όποιο σχεδιασμό ενός καλύτερου «αύριο» για τη Μεσσηνία.

 στο ερώτημα: Τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα για τις επιχειρήσεις;

 •  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προβολής, υποστήριξης των ΜμΕ της Μεσσηνίας και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η αξιοποίησή τους δεν αποτελεί πλέον μια προαιρετική δράση για τις επιχειρήσεις, αλλά βασικό παράγοντα επιβίωσης.
 • Συστηματική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των μελών για κοινοτικά, εθνικά & διακρατικά προγράμματα και τρόπους συμμετοχής των.
 • ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ με στόχο ανταγωνιστικές και βιώσιμες επιχειρήσεις.
 • Ενεργοποίηση της Επιμελητηριακής Διαιτησίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα μέλη του Επιμελητηρίου, ειδικά όσο αφορά το θέμα των Κόκκινων Δανείων και του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.
 • Ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης για την διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την τοποθέτηση Μεσσηνιακών επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό χάρτη επιχειρήσεων που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στον τομέα αυτό. Στέκομαι λίγο σ’ αυτό το σημείο για να επισημάνω ότι μία εταιρεία, εκτός από τον οικονομικό ρόλο της, οφείλει να είναι και κοινωνικά υπεύθυνη και να φροντίζει για τη διατήρηση και τη διασφάλιση των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων.

 Φίλες & Φίλοι,

Όλοι συμφωνούμε ότι η χώρα μας για να ξεφύγει από τα μνημόνια και την πολυετή οικονομική κρίση και να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη χρειαζόμαστε 15.000 νέες μεσαίες και 1.000 μεγάλες οργανωμένες επιχειρήσεις.

Δυστυχώς αυτή η προοπτική θα αργήσει πολύ να έρθει επειδή η αστάθεια του φορολογικού συστήματος, η έλλειψη σταθερού & μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού πλαισίου και η γραφειοκρατία καθιστούν την χώρα μας κακή επιλογή για νέους και υφιστάμενους επενδυτές.

Ίσως να αποτελούμε παράδειγμα προς αποφυγή για όλες τις χώρες του κόσμου όταν μέσα σε 50 μήνες (2013-2017) το φορολογικό πλαίσιο άλλαξε 82 φορές και συγκεκριμένα 33 φορές ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 27 φορές ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, 17 φορές ο ΕΝΦΙΑ: και 5 φορές τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Σ’ ότι αφορά τους συντελεστές φόρου και εισφορών στην εργασία δημιουργούν μια ψαλίδα εκτός πραγματικότητας. Επακόλουθο αυτής της αποπνικτικής κατάστασης, είναι να κλείνουν οι μικρές & μεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις ή να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Αυτή η κατάσταση φυσικά εξυπηρετεί απόλυτα τις πολυεθνικές οι οποίες έχοντας εξασφαλίσει την αναγκαία ρευστότητα από την μητρική εταιρία στο εξωτερικό, εκμεταλλεύονται το έλλειμμα σαφούς θεσμικού πλαισίου και με αθέμιτες πρακτικές, εξαφανίζουν τους μικρούς και “αλωνίζουν” μόνοι τους στην Ελληνική αγορά.

Όλα αυτά, όπως είναι φυσικό καταγράφονται στην Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας και η Ελλάδα – μέλος της ΕΕ, της πλέον ανεπτυγμένης περιοχής του κόσμου – κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ 137 χωρών και καταλήγω λέγοντας ότι ένα ασταθές φορολογικό και αναπτυξιακό σύστημα αποθαρρύνει τους επενδυτές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και για όλους του λόγους που προανέφερα ο συνδυασμός μας ΜΕΣΣΗΝΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με την δική σας εντολή θα ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ :

 • τον συνολικό επανασχεδιασμό του φορολογικού συστήματος στην κατεύθυνση της απλοποίησης, τη μείωση φόρων για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και την αύξησης των αφορολόγητων ορίων για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
 • τον εξορθολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και τους ελευθέρους επαγγελματίες (είναι οι υψηλότερες στις χώρες του ΟΟΣΑ),
 • Την βελτίωση στο σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων με την ενεργή συμμετοχή των Επιμελητηρίων
 • τη μείωση του ΦΠΑ των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα σύμφωνα με το καθεστώς ΦΠΑ των άμεσα ανταγωνιστικών προορισμών (Κύπρος 9%, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία στο 10% και στην Τουρκία 8%),
 • την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθετικών και των διοικητικών διαδικασιών διεκδικώντας για τα Επιμελητήρια το ρόλο one stop shop, δηλαδή τα επιμελητήρια να είναι η πρώτη και τελευταία επαφή του επιχειρηματία με την δημόσια διοίκηση σε θέματα αδειοδοτήσεων, υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και start up επιχειρήσεων.
 • την εξασφάλιση ρευστότητας για τις μικρές επιχειρήσεις με επιτόκια ανταγωνιστικά με αυτά που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στις χώρες της Ε.Ε.
 • το αναπτυξιακό και φορολογικό πλαίσιο συνταγματικά κατοχυρωμένο για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Φυσικά υπάρχουν και άλλα επί μέρους θέματα εξ’ ίσου σημαντικά όπως τα προβλήματα των πρώην μελών του Επιμελητηρίου που λόγω της κρίσης  υποχρεώθηκαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και σήμερα είναι χωρίς καμία ασφαλιστική κάλυψη και χωρίς δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας, όπως συμβαίνει στην ευρωπαϊκή ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο.

Αυτό πρέπει να αλλάξει και σύντομα μάλιστα εάν πραγματικά η πολιτεία επιθυμεί την εμπλοκή των νέων σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Για όλα αυτά τα προβλήματα είμαστε υποχρεωμένοι και θα συνεργαστούμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, τα επιμελητήρια της χώρας, τα τοπικά Πανεπιστήμια για να διαμορφώσουμε ρεαλιστικές προτάσεις τις οποίες θα τις θέσουμε υπόψιν της Κυβέρνησης, των Βουλευτών όλων των κομμάτων της Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων της Μεσσηνίας. ΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, ζητώντας την άμεση υλοποίησή των.

 Φίλοι & Φίλες του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας,

Γνωρίζουμε ότι η ευθύνη των εκπρόσωπων της επιχειρηματικής κοινότητας της Μεσσηνίας είναι μεγάλη αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι θα ανταποκριθούμε γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα, γιατί πιστεύουμε ότι η Μεσσηνία έχει πλεονεκτήματα, έχει ανθρώπους, έχει προοπτικές και γιατί έχουμε επενδύσει όλες τις οικονομίες μας και το μέλλον των παιδιών μας στην Μεσσηνία.

Δεσμευόμαστε για ΠΟΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΔΙΑΡΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ

 Φίλοι & Φίλες συνυποψήφιοι των άλλων συνδυασμών,

Οι συνθήκες επιβάλλουν να δράσουμε όλοι μαζί, ακόμη και όταν έχουμε διαφορετική άποψη για κάποια θέματα οφείλουμε να τα συζητήσουμε, να εξαντλήσουμε τον διάλογο και να κρατήσουμε αυτά που συμφωνούμε γιατί στο κάτω κάτω είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν.

Απέναντι στην αδράνεια και στην στασιμότητα που επιφέρει  η εποχή της κρίσης, οι ενεργοί Επιχειρηματίες – Επαγγελματίες της Μεσσηνίας, κάθε κλάδου, ηλικίας, φύλου, οφείλουμε να συνενωθούμε και να αντιτάξουμε από κοινού τη ζωντάνια, τη δυναμικότητα, την επινοητικότητα και τη μαχητικότητα που μας χαρακτηρίζει.

Σας ευχαριστώ