Στρατηγικό σχέδιο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2022

Ισόρροπη   και   βιώσιμη   ανάπτυξη   μέσω   της   ανάδειξης   όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Μεσσηνίας. αυτών δηλαδή που τη διαφοροποιούν από άλλες περιοχές και είναι δυνατόν να αποτελέσουν τη σταθερή αναπτυξιακή της βάση. Δεδομένου ότι η Μεσσηνία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη όλων των παραγωγικών τομέων (του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού, των υπηρεσιών), η ανάδειξη τους σε συνδυασμό με την τεχνολογία και την καινοτομία, οδηγεί σε μια ισόρροπη ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων ώστε η τοπική οικονομία να μην έχει στο μέλλον καθοριστική εξάρτηση από ένα μόνο παραγωγικό τομέα και να μην υφίσταται τις καταστροφικές συνέπειες ενδεχόμενων διακυμάνσεων στον τομέα αυτό.

Θεωρώντας τον αγροτικό τομέα ως πολιτικοοικονομικό κλειδί, θα επιδιώξουμε συνεργασία με τους εκπροσώπους του, μια συνεργασία ειλικρινή που θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε κοινές θέσεις εν όψει των αλλαγών στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που φέρνει η επαναδιαπραγμάτευση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020, σε συνέχεια του BREXIT και στα επιμέρους, όπως για παράδειγμα στα ελληνικά οπωροκηπευτικά. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας οφείλει να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο με τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τις ομάδες παραγωγών, τους νέους αγρότες, να διαμορφώσει κοινές θέσεις και στρατηγικές, να εκπονήσει μελέτες επιμερίζοντας το κόστος και αξιοποιώντας την επιστημονική κοινότητα της Μεσσηνίας (ΑΤΕΙ Καλαμάτας, Γεωτεχνικούς & Γεωπόνους, τους ανθρώπινους πόρους της Αναπτυξιακής εταιρίας του Επιμελητηρίου) ώστε να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προτάσεις αναδιάρθρωσης των παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, αξιοποιώντας ευκαιρίες από εθνικά τομεακά προγράμματα ή απ’ ευθείας από Ευρωπαϊκά προγράμματα με την εμπλοκή στον κύκλο αυτό και της Αναπτυξιακής του Εταιρείας.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ. Πιστεύουμε ότι η περιοχή μας διαθέτει συνδυασμένες μεταφορές που σημαίνει ότι μπορεί και πρέπει να είναι εξωστρεφής, να είναι ανοικτή σε χώρες και αγορές εκτός Ελλάδας.

Στο πλαίσιο προηγούμενων δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Μεσσηνιακών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας με την Αναπτυξιακή του Εταιρία θα συνεχίσει να καλλιεργεί και να ενισχύει το πνεύμα εξωστρέφειας των μελών του με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, και πανεπιστήμια σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καθώς και με φορείς του εξωτερικού στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Καινοτομικών Προγραμμάτων για να αποκτήσουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και να τη μεταφέρουμε στις επιχειρήσεις  μέλη μαζί με τα εργαλεία και τις καλές πρακτικές, την οργάνωση ημερίδων με την συνεργασία έγκριτων φορέων όπως το « Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», το «Ίδρυμα Γεωργίου και Bικτωρίας Kαρέλια» κ.α.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με την ολοκλήρωση υποδομών που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας έβαλλε το δικό του λιθαράκι για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Τρίπολη – Καλαμάτα, τώρα καλούμαστε να απαιτήσουμε άλλα έργα όπως τον περιφερειακό δακτύλιο της Μεσσηνίας, την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ που πρέπει από Πάτρα, Πύργο να καταλήγει στην Καλαμάτα, την επαναλειτουργία του Σιδηροδρόμου προς Πάτρα και Αθήνα, τη βελτίωση των υποδομών του αεροδρομίου, την εφαρμογή του ήδη υπάρχοντος Business Plan για το Λιμάνι της Καλαμάτας και την ανακατασκευή – λειτουργία του λιμανιού της Κυπαρισσίας για την ακτοπλοϊκή του σύνδεση με την Ζάκυνθο,                      την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό, την βιομηχανία, την βιοτεχνία, την αστική ανάπτυξη, τα επιχειρηματικά πάρκα, την εμπορική πολεοδομία και φυσικά λύσεις βιώσιμες για την διαχείριση των σκουπιδιών και την προστασία περιβάλλοντος, την ολοκλήρωση των έργων υποδομής για την σύνδεση της Καλαμάτας με το φυσικό αέριο για την μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Θέματα όπως η αποχέτευση πόλεων και οικισμών, η επεξεργασία των απορριμμάτων και η εκτεταμένη ανακύκλωση, οι κάθε μορφής κοινωνικές υποδομές (υγείας, πολιτισμού, αστικής αναψυχής κλπ.) ανήκουν στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιβάλλεται να επιλυθούν άμεσα με τους πιο σύγχρονους τρόπους, δεδομένου ότι οι υποδομές αυτές αποτελούν στοιχειώδεις παροχές προς επαγγελματίες, επιχειρήσεις, πολίτες-δημότες και θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό.

Η προσέλκυση επενδύσεων απαιτεί φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και ένα τοπικό Χωρικό Σχέδιο. Χωρίς αυτό δεν νοείται βιώσιμη ανάπτυξη και είναι λυπηρό το γεγονός ότι ακόμη και στην Καλαμάτα το 2017 δεν υπάρχουν σαφείς χρήσεις γης, κάτι που έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για νέες επενδύσεις και αδυναμία σχεδιασμού ενός ηλεκτρονικού επενδυτικού οδηγού από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για νέους επενδυτές. Κατά συνέπεια, θα προωθηθεί άμεσα:

— ο καθορισμός των χρήσεων γης εντός πόλεων και οικισμών, με έμφαση στον διαχωρισμό των εμπορικών χρήσεων και με τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα ιστορικά κέντρα και τα παραδοσιακά κελύφη των οικισμών από οχλούσες χρήσεις (κυρίως εμπορικές) και να αποκλείεται ο υπερεπαγγελματισμός εν μέσω της καταλυτικής οικονομικής κρίσης.

— η χωροθέτηση επιχειρηματικών πάρκων στις παρυφές των πόλεων για την εγκατάσταση μεγάλων συγκροτημάτων πολυκαταστημάτων που σήμερα δυστυχώς είναι εγκατεστημένα εντός πόλεων, αλλοιώνοντας την εικόνα τους και ναρκοθετώντας την επιβίωση του μικρού αλλά παραδοσιακού εμπορίου και  δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα τεράστιο κυκλοφοριακό χάος εις βάρος της ποιότητας ζωής  και της ελκυστικότητας της περιοχής μας για επενδύσεις.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ. ώστε οι επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου να είναι σε πλεονεκτική θέση απέναντι στον ανταγωνισμό και με διαβατήριο για τις διεθνείς αγορές.

Αξιοποίηση της πλούσιας παράδοσης της περιοχής και ενδυνάμωση της τοπικής φυσιογνωμίας με την κατασκευή της «Μεσογειακής Πόλης – Πολυχώρου πολιτισμού & εκπαίδευσης» στις πρώην σχολές Παπαφλέσσα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας στην Καλαμάτα για την υποστήριξη της τοπικής & περιφερειακής επιχειρηματικότητας σε τέσσερις άξονες: τουρισμού, πολιτισμού, αγροδιατροφής & περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι η όποια ανάπτυξη πρέπει να εξασφαλίζει την βελτίωση της ζωής όλων μας, γεγονός που θα προκύψει μόνο εάν ο προγραμματισμός της αναγνωρίζει και προτάσσει τον ρόλο του Πολιτισμού. Η έμφαση στον πολιτισμό οφείλει να αποτελεί το υπόβαθρο για τον όποιο σχεδιασμό ενός καλύτερου «αύριο» για τη Μεσσηνία.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ).

Αξιοποίηση και ανάδειξη όλων των μορφών θεματικού τουρισμού συμπεριλαμβανομένου του γαστρονομικού τουρισμού με αυτό το σύνθημα με στόχο η Μεσσηνία να γίνει τουριστικός προορισμός 12 μήνες τον χρόνο.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, περαιτέρω αξιοποίηση του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – KALAMATA CVB του Επιμελητηρίου, πρωτοποριακού στο είδος του εργαλείου τουριστικής ανάπτυξης. Το Kalamata CVB δεν είναι τουριστικό γραφείο, σκοπός του είναι να φέρνει σε επαφή την τουριστική ζήτηση με όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων της Μεσσηνίας, που συνιστούν την αντίστοιχη τουριστική προσφορά (συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία, ενοικιαστές αυτοκινήτων, οπτικοακουστικά μέσα, διερμηνείς κλπ.).

Καθιέρωση μιας ισχυρής τοπικής ταυτότητας (brand name) με σήμα την πασίγνωστη παγκοσμίως ΠΟΠ – ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και σποτ – μήνυμα: «Μεσσηνία, πατρίδα της ελιάς Καλαμάτας».

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, μέσω της διαρκούς ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, της κατάρτισης των επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων σε σύγχρονες πρακτικές marketing.

Θα δημιουργηθεί «Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων» και θα κληθούν να ενταχθούν σε αυτή νέες επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες είτε σχετίζονται με παραδοσιακές τεχνολογίες και τεχνολογικές καινοτομίες είτε όχι με αντικείμενο δραστηριότητας παραδοσιακά επαγγέλματα, διαφοροποίηση παραδοσιακών πρακτικών, εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τουριστικά επαγγέλματα κ.α.

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΥΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με την ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών εφαρμογών για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των επιχειρήσεων με δομημένο τρόπο και σε συγκεκριμένα πεδία πληροφορίας, όπως εκθέσεις, εκδηλώσεις, χρηματοδοτήσεις, εκπαίδευση, κλαδικές μελέτες κ.α., γιατί θεωρούμε ότι η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας (ΤΠΕ) μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά την  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

 

ΆΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:

  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς τα μέλη, από την Αναπτυξιακή Εταιρεία και το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ως εκπαιδευτικό κέντρο Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου 2), το οποίο διαθέτει τις πλέον σύγχρονες υποδομές μεταξύ των Επιμελητηρίων της Ελλάδος με αντίστοιχες υποδομές.

Έχοντας αυτές τις δυνατότητες και αξιοποιώντας νέες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων, με καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού τους,  θα αναπτύξουμε ένα εξειδικευμένο και σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέματα μείζονος σημασίας για τις επιχειρήσεις μέλη.

  • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ με στόχο ανταγωνιστικές και βιώσιμες επιχειρήσεις. Η τεχνογνωσία υπάρχει και η πρωτοβουλία αυτή αξίζει να συνεχιστεί. Στην προσπάθεια αυτή δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τις δυνατότητες της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσω της οποίας μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους άνεργους νέους και πρώην μέλη του Επιμελητηρίου που λόγω της κρίσης έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το σύνολο των εργαζομένων στις κοινωνικές & συνεταιριστικές επιχειρήσεις ξεπερνούν τα 25 εκατομ. και αποτελούν το 10%  του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στον πλανήτη μας.
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και του ηλεκτρονικού επιχειρείν από το «Τμήμα Πολυμέσων, Ηλεκτρονικών Δικτύων & Νέων Τεχνολογιών» του Επιμελητηρίου.  Οι υπηρεσίες αυτές που σκοπό έχουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία είναι πολλές και αποτελεσματικές, δεδομένου ότι η επιμόρφωση στις ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα και η αξιοποίησή τους δεν αποτελούν πλέον μια προαιρετική δράση για τις επιχειρήσεις, αλλά βασικό παράγοντα επιβίωσης.
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.
  • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ σύμφωνα με τον κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τον διακριτικό τίτλο: Μόνιμη Διαιτησία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας και την Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου θα οργανώσουμε συμβουλευτική υπηρεσία των μελών για τα Κόκκινα Δάνεια.